حرفما

حامیان روشنگری در فضای مجازی ایران

حامیان روشنگری در فضای مجازی ایران

حرفما

جنبش مردمی حرفما

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب

۱۶ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است

۲۱:۱۹۱۰
دی

حرفما ( حامیان روشنگری در فضای مجازی ایران)
۱۷:۱۵۱۰
دی

ارسال شده از (ghaademoon.blog.ir)مقام معظم رهبری: اگر من امروز رهبر انقلاب نبودم حتماً رئیس فضای مجازی کشور می‌شدم.

اینترنت الان مثل یک جریان افسارگسیخته است. آبی از یک طرف سرازیر شده و شما آن وسط، جویی باز کرده‌اید؛ یک مقدار آب از این جوی می‌آید، اما ده جویچه و حتی جویهای بزرگ از این طرف و آن طرف دارد می‌رود و تحت کنترل شما نیست.   )بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی 26/9/81)


با گذشت بیش از ده سال از تشکیل شورای عالی فضای مجازی، سفارش و تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل شبکه ملی اطلاعات و تذکرات چندین و چندباره ایشان راجع به اهمیت توجه به پیشگیری از پیامدهای منفی آن در زندگی جوانان امروز و هم چنین مطالبات پی در پی پژوهشگران و کارشناسان فضای مجازی در این خصوص، دولت و اعضای شورای فضای مجازی آن قدر بی توجهی و کم کاری نشان دادندکه این روزها شاهد سخنان مهمی ازسوی علمای عالی قدر، در خصوص اهمیت این مساله هستیم، من باب نمونه:

آیت الله بهجت، در پاسخ به فردی که به ایشان گفت در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به سبب کار و شغلمان کار می‌کنیم و توصیه‌ای بکنید، ایشان مکثی کرد و پاسخ داد: همیشه مراقب باشید که در ظرف نجس غذامی‌خورید.1

حرفما ( حامیان روشنگری در فضای مجازی ایران)
۱۹:۰۴۰۹
دی

حرفما ( حامیان روشنگری در فضای مجازی ایران)
۱۹:۰۲۰۹
دی

حرفما ( حامیان روشنگری در فضای مجازی ایران)
۱۹:۰۰۰۹
دی

حرفما ( حامیان روشنگری در فضای مجازی ایران)
۱۸:۵۸۰۹
دی

حرفما ( حامیان روشنگری در فضای مجازی ایران)
۱۸:۳۵۰۹
دیحرفما ( حامیان روشنگری در فضای مجازی ایران)
۱۸:۳۴۰۹
دی

حرفما ( حامیان روشنگری در فضای مجازی ایران)
۱۸:۳۲۰۹
دی

حرفما ( حامیان روشنگری در فضای مجازی ایران)
۱۸:۳۰۰۹
دی

حرفما ( حامیان روشنگری در فضای مجازی ایران)
۱۹:۱۳۰۸
دی

حرفما ( حامیان روشنگری در فضای مجازی ایران)
۱۹:۱۰۰۸
دی

حرفما ( حامیان روشنگری در فضای مجازی ایران)
۱۹:۰۸۰۸
دی

حرفما ( حامیان روشنگری در فضای مجازی ایران)
۱۹:۰۲۰۸
دی

حرفما ( حامیان روشنگری در فضای مجازی ایران)
۱۹:۰۰۰۸
دی

حرفما ( حامیان روشنگری در فضای مجازی ایران)
۱۸:۵۶۰۸
دی

حرفما ( حامیان روشنگری در فضای مجازی ایران)